Die Gereformeerde Kerk Boksburg-Suid

h/v Scribantestraat en Greenfieldsweg,
Libradene, Boksburg

Posbus 9007, Cindapark, 1463

Visie en Missie
Diakonie
Bemoediging
Kontakpersone
Weekprogram
Roetekaarte
Foto-album
Oudio Preke
Facebook

Sluit in: Cinderella, Parkrand, Libradene, Sunwardpark, Sunwardpark Hospitaal, Freeway Park, Parkdene, Farrarpark, Vandykpark, Klippoortjie, Groeneweide, Dawnpark, Windmillpark, Boksburg-Suid, Boksburg-Sentraal (Suid van die treinspoor), Rondebult, Talbotpark, Mapleton Die Bybel
GKSA
 
Erediens: 09h00 (Winter en Somer); Katkisasie: 10h15-11h00
 
Bybelteks (c) Aanhalings uit die Bybel in Afrikaans (1953- en 1983-vertalings) - met verlof van die
Bybelgenootskap van Suid-Afrika


Besigtig Werfnavigasie vir die nuutste! Blad bygewerk: 7 November 2010; Kurator